Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Inga-Lill Grahn

Universitetslektor

Inga-Lill Grahn
Universitetslektor
Akademisk grad: Doktor,
inga-lill.grahn@svenska.gu.se
031-786 5917

Rumsnummer: G316
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Institutionen för svenska språket (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Om Inga-Lill Grahn

Examen: Filosofie doktor i nordiska språk

Jag är anställd som universitetslektor med inriktning mot sociolingvistik. Mitt övergripande forskningsintresse är förhållandet mellan språk och tänkande, och människans förmåga att med språket forma och skapa mening i sin tillvaro. Tidigare arbetade jag som facköversättare med egen firma, och översatte till svenska från franska, engelska, danska och norska för uppdragsgivare inom näringslivet och i förlagsvärlden.

Forskning

Min forskning rör sig inom sociolingvistik i vid mening och mer specifikt inom samtalsanalys och talspråksforskning. Forskningsfrågor som driver mig handlar om kopplingarna mellan interaktion och språk i social samvaro. I mitt avhandlingsprojekt analyserade jag den grammatiska konstruktionen av tänkande i samtal från programmet Radiopsykologen, genom att kombinera verksamhetsanalys (samtalsanalys) och systemisk-funktionell grammatik, (Grahn 2012).

Under ht13/vt14 arbetade jag i forskningsprojektet Personcentrerad kommunikation i ett språkvetenskapligt perspektiv tillsammans med D. Kokkinakis och E. Lidén. Projektet var finansierat av fakultetens riktade forskningssatsning på humanistisk forskning inom medicin, vård och hälsa, och knutet till det större tvärvetenskapliga Centrum för personcentrerad vård. I projektet låg fokus på att analysera kontakter mellan vård och patienter i form av samtal och annan dokumentation, för att beskriva hur patienters upplevelser och berättelser tas till vara och förvaltas i vårdkedjan. Som språkvetare går jag specifikt in på språkets roll i dessa kontakter med syfte att belysa både kommunikationen mellan de inblandade och språket i sig (Grahn und. utg.).

Från augusti 2015 är jag anställd som postdokforskare inom forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP). Programmets övergripande syfte är att utforska samband mellan språk, länder och kulturer.

Mitt postdokprojekt ska undersöka en del av vården som på svenska benämns friskvård, vilket är angeläget eftersom friskvård historiskt sett är ett relativt nytt fenomen. Ordet friskvård togs in som uppslagsord i Svenska Akademiens ordlista i den tionde upplagan 1973, medan ordet sjukvård funnits med sedan den första upplagan 1874. Att dra långtgående slutsatser av urvalet i ordlistan är naturligtvis en förenkling, men man kan ana att det speglar en tendens i riktning från ett samhälle som ansvarar för att vårda den som är sjuk emot ett samhälle där den friska människan har ansvar för att inte bli sjuk – att vårda sin friskhet. Att studera samtalsmönster just inom friskvårdsdomänen är därför relevant inte bara på grund av vårdens centrala roll i samhället utan också för att friskvården är en relativt ny företeelse. Friskvården är dessutom till stora delar obeforskad inom det sociolingvistiska och samtalsanalytiska fältet, där istället sjukvård varit i fokus. Programmets empiriska forskning om både sverigesvenska och finlandssvenska samtal bidrar också till att belysa frågor om pluricentriska språk och deras användning och funktion. Min postdoktjänst är knuten till Institutet för språk och folkminnen.

Vid institutionen ansvarar jag för serien samtalslaborationer där samtal studeras ur olika språkvetenskapliga perspektiv. Under träffarna arbetar vi flervetenskapligt och tillämpat med samtalsmaterial utifrån frågor som kan röra samtalen i sig, talspråkets grammatik m.m.

Handledning

Jag är bihandledare åt följande doktorander:
- Henrietta Adamsson Eryd, som arbetar med ett avhandlingsprojekt om kodväxling och reparation i amerikasvenska (Nordisk språk)
- Johan Revelj, som arbetar med ett avhandlingsprojekt om läsning och samtal som gemensam handling under gymnasieelevers boksamtal (Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap).

Undervisning

Jag undervisar inom sociolingvistik och variation, samtalsanalys, språk och makt, språk och kön, uppsatshandledning m.m., från grund- till forskarnivå. Jag har arbetat med kurs- och programutveckling för institutionens Språkkonsultprogram, och med utveckling inom grundutbildningen. Vid andra institutioner har jag bland annat undervisat på Kommunikatörsprogrammet och Översättarprogrammet.
 

Senaste publikationer

Consecutive clause combinations in instructing activities: Directives and accounts in the context of physical training.
Jan Lindström, Camilla Lindholm, Inga-Lill Grahn, Martina Huhtamäki
Maschler, Y., S. Pekarek Doehler, J. Lindström & L. Keevallik (eds). Emergent Syntax for Conversation. Clausal patterns and the organization of actions. , Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, Kapitel i bok 2020
Kapitel i bok

Frasformade instruktioner med uppföljningar under personlig träning
Martina Huhtamäki, Inga-Lill Grahn, Jan Lindström, Jenny Nilsson, Catrin Norrby et al.
Språk & Stil, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Förhandlingar om kroppen - en samtalsanalytisk studie av smärta och ansträngning i friskvårdsaktiviteter
Inga-Lill Grahn, Camilla Lindholm, Martina Huhtamäki
Folkmålsstudier 57, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Frasformade instruktioner under fysisk aktivitet - form och funktion i interaktionell belysning
Inga-Lill Grahn, Martina Huhtamäki
Svenskans beskrivning 36. Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Bianci et al. (red.). , Uppsala, Institutionen för nordiska språk, Paper i proceeding 2019
Paper i proceeding

Tack för tacket
Inga-Lill Grahn
Sånt vi bara gör. Red. Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog, Fredrik Skott, Stockholm, Carlssons i samarbete med Institutet för språk och folkminnen, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Vi ses när vi råkas
Inga-Lill Grahn
Sånt vi bara gör. Red. Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog, Fredrik Skott, Stockholm, Carlssons förlag i samarbete med Institutet för språk och folkminnen, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Jämna plågor
Inga-Lill Grahn
Sånt vi bara gör. Red. Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog, Fredrik Skott, Stockholm, Carlssons i samarbete med Institutet för språk och folkminnen, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Kroppen under förhandling – smärta som måttstock för utvärdering av pågående fysisk aktivitet
Inga-Lill Grahn, Camilla Lindholm, Jan Lindström, Jenny Nilsson, Martina Huhtamäki
Svenskan i Finland 18, Åbo, Finland, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Consecutive clause combinations in instructing activities: Swedish talk-in-interaction in the context of physical training
Jan Lindström, Camilla Lindholm, Inga-Lill Grahn, Martina Huhtamäki, Jenny Nilsson
5th International Conference on Conversation Analysis, Loughborough, UK, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Vocalisations of pain and effort – phonetical patterns, sequential emergence and action ascription
Inga-Lill Grahn, Camilla Lindholm, Jenny Nilsson, Jan Lindström, Lena Wenner et al.
5th International Conference on Conversation Analysis, Loughborough, UK, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 11 - 20 av 23

2018

Tack - ordet som friar från skuld
Inga-Lill Grahn
Språktidningen, Artikel i övriga tidskrifter 2018
Artikel i övriga tidskrifter

2017

Phrasal expressions as instructing actions in health-promoting activities in Sweden Swedish and Finland Swedish
Inga-Lill Grahn, Martina Huhtamäki
15th International Pragmatics Conference, Belfast, UK, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2015

Personer eller patienter i möte med vården
Inga-Lill Grahn
Kahlin, Linda, Mats Landqvist & Ingela Tykesson (red.) Språk och identitet. Rapport från ASLA:s symposium Södertörns högskola 8-9 maj. 2014. Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola, Paper i proceeding 2015
Paper i proceeding

2014

Legitimating the visit - a recurrent challenge among patients with medically unexplained symptoms
Inga-Lill Grahn, Dimitrios Kokkinakis
Conference on Communication, Medicine and Ethics (COMET), Lugano, 26-28 June 2014, Poster (konferens) 2014
Poster (konferens)

A corpus-based approach to the identification of non-literal language in a medical setting.
Dimitrios Kokkinakis, Inga-Lill Grahn
Proceedings of the Conference on Communication, Medicine and Ethics (COMET), Lugano, 26-28 June 2014, Poster (konferens) 2014
Poster (konferens)

2012

2011

Handlingsutrymme som betydelsenyans i språkande om tänkande
Inga-Lill Grahn
Svenskans beskrivning 31, Förhandlingar vid Trettioförsta sammankonsten för svenskans beskrivning, Umeå den 20-21 maj 2010. Edlund, Ann-Catrine & Ingmarie Mellenius (red.), Paper i proceeding 2011
Paper i proceeding

Visar 11 - 20 av 23

Sidansvarig: Sven Lindström|Sidan uppdaterades: 2017-08-31
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?