Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Per Holmberg

Professor

Per Holmberg
Professor
Akademisk grad: Docent,
per.holmberg@svenska.gu.se
031-786 4468
0735-790687

Rumsnummer: E214
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Institutionen för svenska språket (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se

Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 405 30 Göteborg

Om Per Holmberg

Professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning

Jag anställdes vid institutionen som professor 2016 efter att tidigare arbetat som universitetslektor. Utifrån ett intresse för hur samtal och text fungerar i olika sociala sammanhang har min forskning rört så olika områden som ungdomssamtal, matlagningsprogram i tv, elevtexter och runstenar. Också som lärare och handledare är jag inriktad mot språknära analyser av vad som händer i olika slags texter. Sedan tidigare är jag högstadie- och gymnasielärare, och med den bakgrunden har det varit naturligt att arbeta med att utveckla lärarutbildningen till en forskningsbaserad professionsutbildning.

En del av vad jag skrivit finns tillgängligt här.

Forskning

Som professor är en av mina arbetsuppgifter att leda institutionens forskningsprofil Text och kontext, som är en av de största miljöerna för språkbruksforskning i Norden.

Jag startar nu ett längre forskningsprojekt som omvärderar tidigare tolkningar av Sveriges mest kända runsten:

  • På återbesök vid Rökstenen (Vetenskapsrådet, 2017-2019) Under mer än hundra år har forskningen inom runologi, arkeologi, historia och litteraturhistoria räknat med att Rökstenens inskrift handlar om goter och ärofulla bragder. Vad får det för konsekvenser för bilden av vikingatiden om det visar sig att denna tolkning inte längre kan upprätthållas?

Parallellt avslutar jag några projekt kring skrivande och lärande i skolans svenskämne:

  • Textstruktur i gymnasieelevers diskursiva skrivande (Skolverket, 2017) Med Britt-Marie Apelgren, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, analyserar jag ett longitudinellt insamlat elevtextmaterial för att se hur skrivfärdigheter på svenska och engelska utvecklas (eller inte utvecklas) under gymnasietiden.
  • Feedback för skrivande. En kunskapsöversikt (Skolforskningsinstitutet, 2016-2018) Tillsammans med Åsa Hirsch, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, och Johan Samuelsson, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap vid Karlstad universitet sammanställer vi den internationella forskningen om den feedback lärare ger för att stödja sina elevers skrivutveckling.
  • Modersmålsdidaktik i Norden (2016-2018) I ett samarbete med Anna Nordenstam, Instutitionen för litteratur, idéhistoria och religion, och forskare från Norge, Danmark och Finland studerar vi framväxten av ett tvärvetenskapliga forskningsfält kring språk, litteratur och lärande i skolämnena svenska, norska, danska, finlandssvenska och finska.

Dessa projekt följer upp avslutade projekt med liknande inriktning:

I min avhandling (Emotiv betydelse och evaluering i text 2002) utredde jag teoretiska och metodiska problem med att beskriva uttryck för värderingar, och jag använde då s.k. systemisk-funktionell grammatik. Sedan dess har jag varit med att utveckla teorin för beskrivning av svenskans grammatik och svenska texter, t.ex. i böckerna Grammatik med betydelse (2006) och Funktionell Textanalys (2011). I böckerna Mötesplatser (2014) och Mångfaldens möjligheter (2014) har jag tillsammans med kollegor presenterat aktuell svenskdidaktisk forskning.

Handledning

Jag handleder följande doktorander i deras avhandlingsarbete:

  • Liivi Jakobson undersöker lärares feedback på vuxna nybörjarstudenters texter
  • Kajsa Thyberg analyserar svenskans det-konstruktioner med hjälp av systemisk-funktionell grammatik
  • Anna Winlund genomför en etnografisk studie av hur nyanlända elever med kort skolbakgrund tillägnar sig svenskt skriftspråk

Redan avslutade projekt på forskarnivå där jag varit handledare eller bihandledare har gällt den grammatiska konstruktionen av tankar i psykologsamtal (Inga-Lill Grahn), bruk av grammatiska metaforer (Ulrika Magnusson), utveckling av dialogteknik (Mikael Nordenfors), arbete med förklarande text (Mariana Sellgren), projektarbete i grupp (Erik Boström), attityder till skrivundervisning (Ann-Christin Randahl) och flerspråkiga elevers läsning av läroböcker i historia (Lotta Olvegård).

Undervisning

På forskarnivå och avancerad nivå har jag ansvarat för kurser om text- och diskursteori, systemisk-funktionell grammatik och skrivforskning. I utbildningen av lärare och språkkonsulter deltar jag ofta i kurser om textanalys, grammatik och skrivande. Jag är också engagerad i fortbildning för verksamma lärare, bland annat inom det s.k. läslyftet.

Övrigt

På olika sätt har jag engagerat mig i det pågående arbetet med kvalitet och samordning, exempelvis som programledare för universitetets ämneslärarutbildning. En viktig uppgift har varit att stärka möjligheten till forskarutbildning för verksamma lärare, och jag har i detta sammanhang varit med i ledningen för två forskarskolor: Språk och lärande i mångfaldsperspektiv (2008-2011) och Centrum för lärarforskning och utbildningsvetenskap, CUL (2007-2011). Nu deltar jag i en forskarskola för adjunkter i lärarutbildningen som heter Learning, teaching and assessment of Swedish and English. Multilingualism as an asset and a challenge och leds av Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet (2018-2021).

För närvarande är jag lärarrepresentant i Humanistiska fakultetsstyrelsen, och sedan 2017 medlem i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg.

Senaste publikationer

Språkvetenskap och utbildningsvetenskap
Per Holmberg
Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter. David Håkansson, Anna-Malin Karlsson (red.), Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

‘Nation’ and ‘race’ in the twentieth century scientific discourse on Viking Age runestones
Per Holmberg
La quatorzième Conférence Internationale d'Histoire des Sciences du Langage (ICHoLS XIV). August 28 - September 1, 2017, Paris, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Att undersöka texter som deltagande. Systemisk-funktionell analys av elevers skrivande
Per Holmberg
Text och kontext. Perspektiv på textanalys, Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Svenska med didaktisk inriktning. Ett forskningsområde i rörelse
Per Holmberg, Anna Nordenstam
Framtida berättelser. Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik, Vasa, Åbo akademi, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Paths to academic writing in a globalized world. A longitudinal study of content and language integrated learning in upper secondary school in Sweden
Maria Lim Falk, Per Holmberg
Recherches en écritures. Regards pluriels, Lorraine, Centre de recherche sur les médiations, Université de Lorraine, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Svaren på Rökstenens gåtor. En socialsemiotisk analys av meningsskapande och rumslighet
Per Holmberg
Futhark: International Journal of Runic Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Language and content learning in vocational subjects in Swedish upper secondary education
Ingrid Henning Loeb, Ann-Sofie Holm, Lotta Olvegård, Per Holmberg
NORDYRK, konferens, Roskilde 8-10 juni 2016, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 1 - 10 av 44

2018

2017

Språkvetenskap och utbildningsvetenskap
Per Holmberg
Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter. David Håkansson, Anna-Malin Karlsson (red.), Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

‘Nation’ and ‘race’ in the twentieth century scientific discourse on Viking Age runestones
Per Holmberg
La quatorzième Conférence Internationale d'Histoire des Sciences du Langage (ICHoLS XIV). August 28 - September 1, 2017, Paris, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Att undersöka texter som deltagande. Systemisk-funktionell analys av elevers skrivande
Per Holmberg
Text och kontext. Perspektiv på textanalys, Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

2016

Svenska med didaktisk inriktning. Ett forskningsområde i rörelse
Per Holmberg, Anna Nordenstam
Framtida berättelser. Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik, Vasa, Åbo akademi, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Paths to academic writing in a globalized world. A longitudinal study of content and language integrated learning in upper secondary school in Sweden
Maria Lim Falk, Per Holmberg
Recherches en écritures. Regards pluriels, Lorraine, Centre de recherche sur les médiations, Université de Lorraine, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Svaren på Rökstenens gåtor. En socialsemiotisk analys av meningsskapande och rumslighet
Per Holmberg
Futhark: International Journal of Runic Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Language and content learning in vocational subjects in Swedish upper secondary education
Ingrid Henning Loeb, Ann-Sofie Holm, Lotta Olvegård, Per Holmberg
NORDYRK, konferens, Roskilde 8-10 juni 2016, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 1 - 10 av 44

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2017-08-31
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?