Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Åsa Wengelin

Universitetslektor

Åsa Wengelin
Universitetslektor , Vicedekan
Akademisk grad: Docent,
asa.wengelin@svenska.gu.se
031-786 4909

Rumsnummer: E216
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Institutionen för svenska språket (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 405 30 Göteborg

Om Åsa Wengelin

Jag är anställd som universitetslektor i svenska vid institutionen sedan 2011 och undervisar framför allt i kurser inom språk-, läs- och skrivutveckling, psykolingvistik och och språkvetenskapliga forskningsmetoder. Just nu har jag också uppdrag som vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten och ordförande för ASK:s enhetssråd.

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen är:

 1. Språkproduktionsprocesser - särskilt skriftliga
 2. Litteracitet - med särskilt fokus på språk-, läs- och skrivsvårigheter
 3. Relationen mellan tal och skrift som språkliga redskap
 4. Läsbarhet, textkvalitet och språklig tillgänglighet
 5. Skriven svenska som andraspråk hos Döva

För närvarande leder jag forskningsprojektet Skriva är silver och tala guld – eller? som är finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. I projektet intresserar vi oss för huruvida och på vilket sätt skrivutveckling hos personer med läs- och skrivsvårigheter kan stödjas med hjälp av taligenkänning som dikteringsverktyg samt vilka konsekvenser det får för texten att skriva genom att tala.

Jag deltar också i projektet Afasi och syntaktisk struktur i skriftliga berättelser som leds av Ingrid Behrns, vid institutionen för neurovtenskap och fysiologi och finansiers av Vetenskapsrådet. Där intresserar vi oss för syntaktisk bearbetning vid afasi, framför allt i skriftlig produktion, och dess relation till andra språkliga förmågor och  kognitiva processer som interagerar under det att en person skriver en sammanhängande text.

Jag har tidigare lett följande projekt:

 • Kommunikationsflödet i texttelefonsamtal (FAS)
 • Att läsa medan man skriver (VR)
 • Att titta på vad man skriver (VR)
 • Ögonrörelser under skrivande (Crafoordska stiftelsen)

Doktorander

 • Lena Asker-Árnason (bihandledare), FD 2011, Lunds universitet
 • Ingrid Behrns (bihandledare), FD 2009,  Göteborgs universitet
 • Charlotte Bengtsson (bihandledare), pågående, Göteborgs universitet
 • Ylva Byrman (bihandledare), pågående, Göteborgs universitet
 • Janna Ferreira (bihandledare), FD 2007, Linköpings universitet.
 • Camilla Grönvall (huvudhandledare), pågående, Göteborgs universitet
 • Sanna Kraft (huvudhandledare) pågående, Göteborgs universitet
 • Joel Olofsson (bihandledare), pågående, Göteborgs universitet
 • Marie Rydenvald (huvudhandledare) Fil. Lic. 2014, Göteborgs universitet
 • Sofia Strömbergsson (bihandledare), FD 2014, KTH
 • Helena Taubner (huvudhandledare), pågående, Högskolan i Halmstad

Aktuell undervisning

På grund av mina uppdrag som vicedekan och ordförande för ASK:s enhetsråd undervisar jag för närvarande ganska lite men under vårterminen 2017 ger jag utöver enstaka inhopp på olika kurser inom lärarprogrammen  Psykolingvistiska perspektiv på läs- och skrivprocesserna för studenter på språkkonsultprogrammet och Experimentella metoder inom språkvetenskapen för doktorander.

Vetenskapliga publikationer

Nedan hittar du de av mina publikationer som publicerats innan jag tillträdde min nuvarande tjänst och som därmed inte finns listade Göteborgs i universitets publikationsdatas. Klicka här för nyare publikationer.

Allwood, J., B. Ralph, P.Andersson, D. Kos-Dienes & Å Wengelin (Red.) (1994) Proceedings of the XIVth Scandinavian Conference of Linguistics and the XIIIth Conference of Nordic and General Linguistics 1993, General session (vol 1 & 2), GPTL 69, Department of linguistics, Göteborg University

Andersson, B., Dahl, J. Holmqvist, K. Holsanova, J., Jana Johansson, V. Karlsson, H. Strömqvist, S., Tufvesson, S. & Wengelin, Å. (2006) Combining Keystroke Logging with Eye Tracking, I Van Waes, L., Leijtien, M. & Neuwirth, C. (Red.) Writing and Digital Media, Amsterdam, Elsevier, Sid: 166-172

Asker-Árnason, L., Åkerlund, V., Skoglund, C., Ek Lagergren,I., Wengelin, Å., & Sahlén, B. (2011). Spoken and written narratives in children and adolescents with hearing Communication Disorders Quarterly (publicerad i online first)

Asker-Árnason, L, Wass, M., Wengelin, Å., & Sahlén, B. (2010) Picture-elicited written narratives, process and product, in 18 children with cochlear implants, Communication Disorders, Vol. 31, Nr 4: Sid. 195-212

Asker-Árnason, L, Wengelin, Å., & Sahlén, B. (2008). Process and product in writing – a methodological contribution to the assessment of written narratives in 8-12 year old Swedish children using ScriptLog, Logopedics, Phoniatrics and Vocology, Vol. 33, Nr. 3, Sid 143-152

Behrns, I. Hartelius, L. & Wengelin, Å. (2009) Aphasia and Computerised Writing Aid Supported Treatment. Aphasiology, Vol 23, Nr 10, sid 1276-1294

Behrns, I., Ahslén, E. & Wengelin, Å. (2010). Aphasia and text writing. International Journal of Language & Communication Disorders, Vol 23. Nr 7. sid 230-243

Behrns, I., E. Ahlsén, & Wengelin, Å. (2008). Aphasia and the Process of Revision in Writing a Text, Clinical linguistics and Phonetics, Vol. 22, Nr. 2, sid 95-110

Behrns, I., Wengelin, Å. & Olsson, M., & Hartelius, L. (2009). A Comparison of Written and Spoken Narratives in Aphasia. Clinical linguistics and Phonetics, Vol 23, No 7, sid 507-528

Ferreira, J., Rönnberg,. J., Gustafsson, S. and Wengelin, Å (2007) Reading, why not? A Comprehensive Study of the Literacy Skills of Motor and Speech Impaired Children, Communication Disorders Quarterly, Vol. 28, Nr 4, sid 236-251

Johansson, R., Johansson, V., Wengelin, Å. & Holmqvist, K. 2008) Reading during writing, Four groups of writers, Working Papers 53, sid 43-59, Lund University, Department of Linguistics

Johansson, R., Wengelin, Å., Johansson, V. & Holmqvist, K. (2010) Gazing at the keyboard or the monitor: Influences on text production. Reading and Writing. An interdisciplinary journal, Vol 23, Nr. 7, sid. 835-851

Ransdell, S. & Wengelin, Å. (2003) Socioeconomic and Sociolinguistic predictors of children’s L2 and L1 Writing Quality, Arobase, Vol. 1-2, sid 22-29

Strömqvist, S., Ahlsén, E., & Wengelin, Å. (1998) The Production process in speech and writing,

• i Strömqvist, S. & E. Ahlsén (red), The Process of Writing - a progress report, Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 83, Department of linguistics, Göteborg University , sid 9-24,

• också i Aisenman, R.A. (red) (1999) Working papers in Developing literacy across genres, modalities and languages Vol 1, International Literacy Project

Strömqvist, S. & Wengelin, Å. (2000) The temporal distribution of actions in on-line writing, in E. Esperét (ed,) Writing and learning to write at the dawn of the 21st century, Proceedings from the 1998 European writing conference, Université de Poitiers Sid: 345-352

Strömqvist, S. Holmqvist, K. Johansson, V., Karlsson, H. Wengelin, Å. (2006), What keystroke logging can reveal about writing. i Sullivan, K. and E Lindgren (Red.) Computer key-stroke logging and writing: methods and applications, Sid: 45-72, Amsterdam, Elsevier,

Strömqvist, S., Nordqvist, Å., & Wengelin, Å. (2003) Writing the frog story - developmental and cross-modal perspectives. I Strömqvist, S & Verhoeven, L. (Red.) Relating events in narrative - across languages, cultures and genres, Mahwa, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, Sid 359-394

Torrance, M. and Wengelin, Å. (2009). Writers' eye movements . I: Bazerman, C., Krut, R., Lunsford, K., McLeod, S., Null, S., Rogers, P. and Stansell, A., (Red.)., Traditions of writing research New York : Routledge, Sid 394-405

Van Waes, L., Leiten, M., Wengelin, Å., & Lindgren, E. (2011) Logging tools to study digital writing processes, (2012) I Berninger, V. W. (Red.) Past, Present, and Future Contributions of Cognitive Writing Research to Cognitive Psychology, New York/Sussex: Taylor A Francis

Wengelin, Å. (1995) Rapport om stavningsprogram, Teknisk rapport, Handikappinstitutet, Stockholm

Wengelin, Å. (1996) Behovsanalys av grammatikstöd i samband med dyslexi, teknisk rapport "Grammatikstödsprojektet", Inst för lingvistik, Göteborgs Universitet

Wengelin, Å. (1998) Pauses and editings in the written language production of adults with and without severe reading and writing difficulties, i Strömqvist, S. & E. Ahlsén (red), The Process of Writing - a progress report, Department of linguistics, Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 83, Inst för lingvistik, Göteborgs Universitet., sid 71-86.

Wengelin, Å. (1998) Spelling and grammar in dyslexic and deaf adults, i Strömqvist, S. & E. Ahlsén (red), The Process of Writing - a progress report, Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 83, Göteborg: Inst för lingvistik, Göteborgs universitet sid 87-102.

Wengelin, Å. (2000) Errors and revisions in the writing of adults with severe reading and writing difficulties, AILA '99 Tokyo Proceedings (CD-ROM) .

Wengelin, Å. (2001) Disfluencies in writing - are they like disfluencies in speaking? i Lickley,R. & E. Shriberg (red.) Proceedings from Disfluency in Spontaneous Speech, 2001 University of Edinburgh, Scotland, sid: 85-88

Wengelin, Å. (2001) Investigating Writing Strategies - How do Spelling Difficulties Influence the Text Production?, i Vagle, W. & Wikberg, K. (Red.) New Directions in Nordic Text Linguistics and Discourse Analysis: Methodological Issues. Oslo: Novus Sid. 209-217,

Wengelin, Å. (2001) Skrivstrategier hos vuxna med läs- och skrivsvårigheter, i Håkansson, G. and U. Nettelbladt (red) ASLA INFORMATION 27:2 Forskning och utveckling vid Lunds universitet Sid. 59-64.

Wengelin, Å. (2002) Text production in adults with reading and writing difficulties, Gothenburgh Monographs in Linguistics 20, Department of Linguistics, Göteborg University.

Wengelin, Å (2006). Examining Pauses in Writing: Theory, Methods and Emprirical Data: i Sullivan, K. & Lindgren, K. (Red.) Computer Key-Stroke Logging and Writing, Amsterdam, Elsevier, Sid 107-130

Wengelin, Å (2007): The word level focus in text production by adults with reading and writing difficulties, i Torrance, M., Van Waes, L., & Galbraith, D. (Red.) Writing and Cognition Research and Applications. Amsterdam: Elsevier, Sid 67-82.

Wengelin, Å. (2007). My turn! On the construction of turn taking systems in written dialogues. I Ahlsén, E., Henrichsen, P. J., Hirsch, R., Nivre, J., Abelin, Å, Strömqvist, S. & Nicholson, S. (red). Communication - Action - Meaning. A Festschrift to Jens Allwood. Göteborg University, Department of Linguistics, Sid. 289-308.

Wengelin, Å. (2010) Review: The SAGE Handbook of Writing Development, Journal of Writing Research, Vol 2. Nr 1. Sid 83-90

Wengelin, Å. (2011) Review: The Disabling State of an Active Society. Inskickad till Disability and Society, Vol 26, nr 3, Sid 381-383

Wengelin, Å. Johansson, R. & Johansson, V. (2011) Att läsa vad man skriver? I Edlund, A-C., & Mellenius, I. (Red.) Svenskans beskrivning 31 Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 20-21 maj 1010. Umeå: Umeå universitet. Sid 348-360.

Wengelin, Å. Ahlsén, E. (1996) Grammatikproblem i dövas skrivna svenska, teknisk rapport "Grammatikstödsprojektet", Inst för lingvistik, Göteborgs Universitet

Wengelin, Å. & Strömqvist, S. (2000) Discourse level writing in dyslexics – methods, results and implications for diagnosis, in Scandinavian Journal of Logopedics, phoniatrics and vocology, Vol. 25, Nr. 1. sid. 22-28

Wengelin, Å. and Strömqvist, S. (2004) Text-Writing Development Viewed Through On-line Pausing in Swedish, i Berman, R. (Red.) Language Development across Childhood and Adolescence: Psycholinguistic and Crosslinguistic Perspectives. TILAR (Trends in Language Acquisition) series, Volume 3, Amsterdam: John Benjamins, Sid 70-190.

Wengelin, Å., Leijten, M. & Van Waes, L. (2010), Studying reading during writing: New Perspectives in Research. Reading and Writing. An interdisciplinary journal. Vol. 23, Nr. 7, Sid 735-742

Wengelin, Å., Torrance, M., Holmqvist, K., Simpson, S., Galbraith, D., Johansson, V., & Johansson, R. (2009) Combined Eye-Tracking and Keystroke-Logging Methods for Studying Cognitive Processes in text Procution. Behavior Research Methods, Vol. 41, Nr. 2. Sid. 337-351

Läromedelstexter och populärvetenskapliga texter fram till 2011

Johansson, R., Johansson, V., & Wengelin, Å. (2008) Se upp och skriv snabbare!,

• I Språk, nr 1 2008, Sid 20-21.

• Även i Läkarsekreteraren, Vol. 46 Nr. 4., Sid 4-5

Wengelin, Å. (2009) Tal och skrift: i Bjar, L. & Frylmark, A. (red) Barn läser och skriver, Sid 127-148, Lund: Studentlitteratur,


Wengelin, Å. (2000) Skrivproblem - allt syns inte i den färdiga texten, Svenskläraren, Vol 44, Nr 5, Sid 24-26

Wengelin, Å (2005). Ekonomiskans språkliga status:

• In B. Rombach (ed) Den framgångsrika ekonomiskan. Sid: 188-203 Stockholm: Santérus förlag.
• Även i engelsk utgåva 2010

Wengelin, Å.. (2008) , Skrivprocessen hos barn, i Oker-Blom, G. (Red.) Rum för Språkutveckling. Sid 39-48 Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Wengelin, Å. (2008) Några kvantitativa anlyser av Språkrums forskningsmaterial, i Oker-Blom, G. (Red.) Rum för Språkutveckling. Sid 115-134. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen

Wengelin, Å. (2008) Den komplexa skrivprocessen. Läsning. Vol. 33 Nr. 1, Sid 8-11

Wengelin, Å. (2011) Ögonrörelsemätning avslöjar krångelspråk. Klarspråk. Nr 4, Sid. 1

Wengelin, Å. & Strömqvist, S (2008). Från tanke till text hos personer med och utan läs- och skrivsvårigheter, Dyslexi Vol. 13, nr 3, Sid 18-21

Senaste publikationer

Writing fluency in patients with low-grade glioma before and after surgery
Malin Antonsson, Charlotte Johansson, Lena Hartelius, Ingrid Henriksson, Francesca Longoni et al.
International Journal of Language and Communication Disorders, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Timed written picture naming in 14 European languages
Mark Torrance, Guido Nottbusch, Rui A. Alves, Barbara Arfé, Lucile Chanquoy et al.
Behavior Research Methods, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Humaniora - en garant mot populismen
Göran Larsson, Marie Demker, Åsa Wengelin
Göteborgs-Posten, Artikel i dagstidning 2018
Artikel i dagstidning

The Complementary Relationships between Reading and Writing in Children with and without Writing Difficultues
Åsa Wengelin, Barbara Arfé
Writing development in Struggling Learners – Understanding the Needs of Writers Across the Lifecourse / edited by Brett Miller, Peggy McCardle, Vincent Connelly, Leiden, Brill, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Hur stavar du lilla vän? En jämförelse av stavning i test och i textskrivning hos svenska elever med läs- och skrivsvårigheter
Åsa Wengelin
SPRÅK OCH NORM Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21–22 april 2016. , Uppsala, ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, Paper i proceeding 2017
Paper i proceeding

Tvättbjörn, skunk, grävling eller mårdbjörn? Normering av en internationell bilddatabas för forskning om skriftlig ordproduktion på svenska
Åsa Wengelin, Lisa Bengtsson, Mark Torrance
Svenskans beskrivning 35. Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten. Göteborg 11–13 maj 2016, Göteborg, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Paper i proceeding 2017
Paper i proceeding

Signs of aphasia: Online identity and stigma management in post-stroke aphasia
Helena Taubner, Malin Hallén, Åsa Wengelin
Cyberpsychology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Avslutning
Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin
Text och kontext. Perspektiv på textanalys. Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin (red.) , Malmö, Gleerups Utbildning AB, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Automatiska analyser av text – en introduktion
Åsa Wengelin
Text och kontext – perspektiv på textanalys. Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin (red.), Malmö, Gleerups Utbildning AB, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 44

2018

Writing fluency in patients with low-grade glioma before and after surgery
Malin Antonsson, Charlotte Johansson, Lena Hartelius, Ingrid Henriksson, Francesca Longoni et al.
International Journal of Language and Communication Disorders, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Timed written picture naming in 14 European languages
Mark Torrance, Guido Nottbusch, Rui A. Alves, Barbara Arfé, Lucile Chanquoy et al.
Behavior Research Methods, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Humaniora - en garant mot populismen
Göran Larsson, Marie Demker, Åsa Wengelin
Göteborgs-Posten, Artikel i dagstidning 2018
Artikel i dagstidning

The Complementary Relationships between Reading and Writing in Children with and without Writing Difficultues
Åsa Wengelin, Barbara Arfé
Writing development in Struggling Learners – Understanding the Needs of Writers Across the Lifecourse / edited by Brett Miller, Peggy McCardle, Vincent Connelly, Leiden, Brill, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

2017

Hur stavar du lilla vän? En jämförelse av stavning i test och i textskrivning hos svenska elever med läs- och skrivsvårigheter
Åsa Wengelin
SPRÅK OCH NORM Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21–22 april 2016. , Uppsala, ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, Paper i proceeding 2017
Paper i proceeding

Tvättbjörn, skunk, grävling eller mårdbjörn? Normering av en internationell bilddatabas för forskning om skriftlig ordproduktion på svenska
Åsa Wengelin, Lisa Bengtsson, Mark Torrance
Svenskans beskrivning 35. Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten. Göteborg 11–13 maj 2016, Göteborg, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Paper i proceeding 2017
Paper i proceeding

Signs of aphasia: Online identity and stigma management in post-stroke aphasia
Helena Taubner, Malin Hallén, Åsa Wengelin
Cyberpsychology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Avslutning
Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin
Text och kontext. Perspektiv på textanalys. Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin (red.) , Malmö, Gleerups Utbildning AB, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Automatiska analyser av text – en introduktion
Åsa Wengelin
Text och kontext – perspektiv på textanalys. Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin (red.), Malmö, Gleerups Utbildning AB, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 44

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2017-08-31
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?