Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap (GNS)

 

 1. Fernberg, Magnus. Kåseristil. (English Summary.) Göteborg 2004. 335 s. (diss. ISBN: 91-87850-25-7).
 2. Otterup, Tore. 'Jag känner mej begåvad bara'. Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt förortsområde. Göteborg 2005. 281 s. (diss. ISBN: 91-87850-26-5).
 3. Fröjd, Per. 'Att läsa och förstå svenska'. Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 2000-2002. Göteborg 2005. 272 s. (diss. ISBN: 91-87850-27-3).
 4. Nilsson, Jenny. 'Adverb i interaktion'. Göteborg 2005. 231 s.(diss. ISBN: 91-87850-28-1).
 5. Karlsson, Susanna. 'Positioneringsfraser i interaktion'. Syntax, prosodi och funktion. Göteborg 2006. 250 s. (diss. ISBN 91-87850-29-X).
 6. Lorentzon, Thorwald. 'Mellan frihet och jämlikhet. Jämförande studier av lexikala förändringar i moderaternas och vänsterpartiets valmanifest 1948-2002.' Göteborg 2006. 345 s. (diss. ISBN 91-87850-30-3).
 7. Andréasson, Maia. 'Satsadverbial, ledföljd och informationsdynamik i svenskan'. Göteborg 2007. 305 s. (diss. ISBN 13:978-91-87850-31-8).
 8. Tingsell, Sofia. 'Reflexivt och personligt pronomen. Anaforisk syftning hos ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer.' Göteborg 2007. 242 s. (diss. ISBN 978-91-87850-32-5).
 9. Ohlsson, Claes. 'Folkets fonder? En textvetenskaplig studie av det svenska pensionssparandets domesticering.' Göteborg 2007. 219 s. (diss. ISBN 978-91-87850-33-2).
 10. Andersson, Peter. 'Modalitet och förändring. En studie av må och kunna i fornsvenska'. Göteborg 2007. 220 s. (diss. ISBN 978-91-87850-34-9).
 11. Rawoens, Gudrun. 'Kausativa verbkonstruktioner i svenskan och nederländskan. En korpusbaserad syntaktisk-semantisk undersökning. Göteborg 2008. 349 s.
 12. Lövfors, Sven. 'Historiska angivelser i allmänna ordböcker'. Göteborg 2010. 99 s. (diss. ISBN 978-91-87850-38-7)
 13. Prentice, Julia. 'På rak sak. Om ordförbindelser och konventionaliserade uttryck bland unga språkbrukare i flerspråkiga miljöer'. Göteborg 2010. 145 s. (diss ISBN 978-91-87850-40-0).
 14. Källström, Roger. Young Urban Swedish Variation and change in multilingual settings. Göteborg 2011. 257 s. (diss. ISBN 978-91-87850-42-4)
 15. Helgesson, Karin. Platsannonsen i tiden. Den orubricerade platsannonsen 1955-2005. Göteborg 2011. 331 s. (diss. ISBN 978-91-87850-43-1).
 16. Nordenfors, Mikael. Skriftspråksutveckling under högstadiet. Göteborg 2011. 316 s.(diss. ISBN 978-91-87850-44-8)
 17. Magnusson, Ulrika. Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår. Göteborg 2011. 267 s. (diss. ISBN 978-91-87850-45-5)
 18. Grahn, Inga-Lill. Tala om att tänka. Om processer och projekt vid användning av orden tänka och tanke i tre samtal. Göteborg 2012. 154 s. (diss. ISBN 978-91-87850-46-2)
 19. Rydstedt, Rudolf . En matchningsdriven semantisk modell. Mellan ordboken och den interna grammatiken. Göteborg 2012. 288 s. (diss. ISBN 978-91-87850-47-9)
 20. Sandwall, Karin. Att hantera praktiken – om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser. Göteborg 2013. 336 s. Göteborg 2013. (diss. ISBN 978-91-87850-49-3)
 21. Sheikhi, Karin. Vägar till förståelse. Andraspråkstalare i samtal med en studie- och yrkesvägledare. Göteborg 2013. 312 s. (diss. ISBN 978-91-87850-51-6)
 22. Olvegård, Charlotta. ”Herravälde. Är det bara killar eller?” Andraspråksläsare möter lärobokstexter i historia för gymnasieskolan. Göteborg 2014. 276 s. (diss. ISBN 978-91-87850-53-0)                      
 23. Lagervall, Marika. Modala hjälpverb i språkhistorisk belysning.  Göteborg 2014. 426 s. (diss. ISBN 978-91-87850-54-7)
 24. Jansson, Håkan. Purism på glid? Studier i nutida isländskt ordbruk. Göteborg 2015. 341 s. (diss. ISBN 978-91-87850-57-8)
 25. Blensenius, Kristian. Progressive constructions in Swedish. Göteborg 2015. 286 s. (diss. ISBN 978-91-87850-60-8)
 26. Horn, Anna. Lov och tekst i middelalderen. Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov. Göteborg 2016. 373 s. (diss. ISBN 978-91-87850-61-5)
 27. Hult, Ann-Kristin. Ordboksanvändning på nätet. En undersökning av användningen av Lexins svenska lexikon. Göteborg 2016. 286 s. (diss. ISBN 978-91-87850-62-2)
 28. Rydenvald, Marie. Inflätat och överlappande. Flerspråkighet och språkanvändning bland svensktalande ungdomar i Europa. Göteborg 2017. 277 s. (diss. ISBN 978-91-87850-63-9)
 29. Svenskans beskrivning 35. Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten. Göteborg 11–13 maj 2016. Göteborg 2017. 397 s. (diss. ISBN 978-91-87850-64-6)
 30. Lindahl, Filippa. Extraction from relative clauses in Swedish. Göteborg 2017. 280 s. (diss. ISBN 78-91-87850-65-3)
 31. Byrman, Ylva. Så fångas de misstänktas ord. Förhör och dokumentationspraktiker på Skattebrottsenheten. Göteborg 2017. 339 s. (diss. ISBN 78-91-87850-66-0)
 32. Olofsson, Joel. Förflyttning på svenska – om produktivitet utifrån ett konstruktionsperspektiv. Göteborg 2018. 198 s. (diss. ISBN 978-91-87850-67-7)
 33. Rosenkvist, Henrik (red.). Estlandssvenskans språkstruktur. Göteborg 2018. 187 s. (diss. ISBN 978-91-87850-69-1)
 34. Grammatik, kritik, didaktik. Göteborg 2018. 146 s. (diss. ISBN 978-91-87850-70-7)
 35. Liivi Jakobson. Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk: teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar. Göteborg 2019. 285 s. (diss. ISBN 978-91-87850-71-4)
 36. Richard LaBontee. Strategic Vocabulary Learning in the Swedish Second Language Context. Göteborg 2019. 355 s. (diss. ISBN 978-91-87850-72-1)
 37. Henrietta Adamsson Eryd. ”See there I’m stuck now!” Samtalsdeltagares orientering mot att tala svenska i amerikasvenska dialektintervjuer. Göteborg 2019. 175 s. (diss. ISBN 978-91-87850-73-8)
 38. Lindholm, Anna. Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska: om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet. Göteborgs universitet, 2019. 238 s. (diss. ISBN 978-91-87850-74-5)

 

Kontaktinformation

Biblioteket, institutionen för svenska språket

Box 200, 405 30 Göteborg

Sidansvarig: Sven Lindström|Sidan uppdaterades: 2019-12-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?